Εἴσαστε Ε Ι Δ Ω Λ Ο Λ Α Τ Ρ Ε Σ !!!


Όπως πολλοί άλλοι άθεοι, έτσι και εγώ έχω βρει μια ομάδα στο Facebook της οποίας θέμα είναι η αθεϊα και έχει το προβλέψιμο όνομα «Έλληνες Άθεοι και Αγνωστικιστές«. Η ομάδα έχει ενδιαφέροντα μέλη με ενδιαφέρουσες απόψεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι πως κάνουμε και πολύ πλάκα και όλο και κάποιος ανεβάζει κάτι αστείο και γελάμε. Σε αντίθεση με ότι μπορεί να πιστεύουν διάφοροι, δεν βρίζουμε τους πιστούς, δεν ακονίζουμε μαχαίρια και δεν ανταλλάσουμε συνταγές για το καλύτερο τρόπο να ψήσεις ένα μωρό. Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Πολλές φορές διαφωνούμε και μεταξύ μας αλλά αυτό είναι υγιές και νομίζω πως μας βοηθάει όλους, όχι μόνο να κατανοήσουμε καλύτερα την άποψη του άλλου, αλλά να κρίνουμε και τη δική μας και να αυτοαξιολογηθούμε.

Εκεί όμως που έχει πολύ πλάκα και γίνεται πραγματικό «τζέρτζελο» είναι όταν εμφανίζεται κάποιος πιστός ο οποίος είτε κάνει πραγματική επίθεση, είτε απλώς τρολάρει και προσπαθεί να δημιουργήσει φασαρία. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πιο μετριοπαθείς, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτοί ανήκουν στην πρώτη κατηγορία που ανέφερα και αν αφήνονταν λίγο θα έκαναν και αυτοί μια ανάλογη επίθεση.

Πρόσφατα λοιπόν εμφανίστηκε ένας κύριος με το όνομα Συμεών Σίμων (Symeon Simon) ο οποίος έγραψε ένα κατεβατό που προκάλεσε και τις αναμενόμενες αντιδράσεις. Απάντησα εν συντομία στο post του, αλλά βαριόμουν να ασχοληθώ περισσότερο και έτσι η απάντησή μου έπεσε μέσα στη θάλασσα από τις απαντήσεις άλλων μελλών της ομάδας.

Κανονικά δεν θα έπρεπε να ασχοληθώ μιας και δεν νομίζω πως ο Συμεών ενδιαφέρεται πραγματικά να πάρει απαντήσεις, αλλά μάλλον θέλει να επιβεβαιώσει τα δικά του πιστεύω λέγοντας «να είδες, το ήξερα πως οι άθεοι τρώνε μωράκια, μόλις το παραδέχθηκε αυτός!». Αλλά, να πάρει, δυσκολεύομαι να αφήσω να πέσει μια τέτοια πρόκληση. Η γυναίκα μου με βρίζει που ασχολούμαι με όλα αυτά, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ. Σε αντίθεση με τον Συμεών που λέει πως ο Θεός του είπε να επικοινωνήσει μαζί μας, εμένα δεν με σπρώχνει καμία θεότητα για να κάνω το θέλημά της, αλλά η διάθεσή μου να ακουστεί και η δική μου άποψη σε ένα κόσμο που στη συντριπτική του πλειοψηφία είναι χριστιανός και που, αν ήταν στο χέρι του, δεν θα μπορούσα ούτε αυτό το μπλογκ να διατηρήσω.

Οπότε διαβάστε το κείμενο που ανέβασε ο Συμεών και τα ξαναλέμε:

Ἐπειδὴ μοῦ ἐτέθη τὸ ἐρώτημα τί δουλειὰν ἔχω εἰς αὐτὴν τὴν ὁμάδα, εὑρίσκω τὴν ἀφορμὴν νὰ γράψῳ τὰ ἑξῆς:

Ἤθελα νὰ διαπιστώσῳ πῶς σκέφτεται ἕνας «ἄθεος», βάζοντας πάντοτε εἰσαγωγικὰ εἰς αὐτὴν τὴν λέξιν, καθ᾿ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄθεος ἄνθρωπος. Εἶνε ἔξω ἀπὸ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν. Λοιπόν, μετὰ ἀπὸ πλῆθος σχολίων, κάνω μίαν σύνοψιν τῶν ὅσων ἐγράφησαν.

1. Οἱ «ἄθεοι» πιστεύουν (νὰτην καὶ τὴν πίστιν!) ὅτι τὰ πάντα ἐδημιουργήθησαν ἐκ τοῦ μηδενὸς καὶ ἀπὸ μόνα τους, χωρὶς τὴν παρέμβασιν κανενός (π.χ. Θεοῦ).

2. Δὲν ὑπάρχει νόημα εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, οὔτε σκοπός (τὸ δεύτερον εἶνε προϋπόθεσις τοῦ πρώτου).

3. Μὲ τὸν θάνατον, ὁ ἄνθρωπος καταντᾶ εἰς τὴν ἀνυπαρξίαν (ἄρα, δὲν ὑπάρχει ἀνταπόδοσις τῶν καλῶν, οὔτε τιμωρία τῶν κακῶν ὥν ἐπράξαμε).

Ἐρωτήματα αὐτομάτως ἀναφυόμενα:

Τί σᾶς κρατεῖ εἰς τὴν ζωήν; Διατί δὲν αὐτοκτονεῖτε καὶ μάλιστα ὁμαδικῶς (ἔτσι θὰ ὑπάρχῃ καὶ μία παρηγορία, ὅταν ἐπιτελῆται ἀπὸ πολλοὺς μαζί);

Καὶ τὸ συμπέρασμα:

Δὲν εἴσαστε «ἄθεοι»! Ἁπλῶς δὲν πιστεύετε εἰς τὸν Θεὸν ποὺ πιστεύουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀλλὰ ἴσως καὶ εἰς τοὺς ἄλλους «θεούς» ποὺ κατεσκεύασαν οἱ ἄνθρωποι. Ἔχετε ὅμως τοὺς ἰδικούς σας «θούς» ποὺ πιστεύετε, θὰ ἔλεγα ὅτι καὶ λατρεύετε. Εἶνε ἡ λογική, ἡ ἐπιστήμη, τὸ χρῆμα, ἡ καλοπέρασις, ἡ ὕλη, κλπ. κλπ… Ἄρα, δὲν εἴσαστε ἄπιστοι! Εἴσαστε Ε Ι Δ Ω Λ Ο Λ Α Τ Ρ Ε Σ !!! Καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἔχετε μανίαν κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ὁτιδήποτε ἔχει σχέσιν μὲ αὐτόν. Αὐτὸ φαίνεται καθαρώτατα ἀπὸ τὰς ἀναρτήσεις σας εἰς τὴν ὁμάδα. Ἅπασαι ἔχουν ἀναφορὰν εἰς τὸν Χριστιανισμόν! Καὶ πάντοτε μὲ σκοπὸν νὰ τὸν χλευάσουν, νὰ τὸν μειώσουν, νὰ τὸν μηδενίσουν. Εἰς τοσοῦτον μάλιστα, βαθμόν, ποὺ ἔχει καταντήσει ψύχωσις. Ἐπεχείρησα ἕνα πείραμα: ἐδημοσίευσα ἕνα ἁπλόν ἀνέκδοτον, ὅπως ἔκανα καὶ εἰς ἄλλας ὁμάδας ποὺ εἶμαι μέλος. Εἰς τὰς ἄλλας ὁμάδας, ἔκαναν ἁπλῶς μερικὰ like. Ἐδῶ; Δεῖτε τὰ σχόλια καὶ βγάλτε τὰ συμπεράσματά σας…

Δὲν γράφω τὰ ἀνωτέρω ἀπὸ κακίαν. Ἀντιθέτως. Ἐλπίζω ὅτι θὰ προβληματισθοῦν μερικοί. Οὔτε ἔχω πρόθεσιν νὰ πείσῳ κανένα. Ἡ ὕπαρξις ἢ ὄχι τοῦ Θεοῦ εἶνε ἀναπόδεικτα λογικῶς! Ἔχουμε τὴν ἐλευθερίαν νὰ πιστεύσωμεν ὅ,τι θέλουμεν. Ἂν ὑπῆρχεν ἀπόδειξις διὰ τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ, δὲν θὰ ἦτο πίστις ἀλλὰ γνῶσις. Ἡ γνῶσις καταργεῖ τὴν πίστιν. Καὶ ὅποιος ἀποδείξῃ τὴν ὕπαρξιν Θεοῦ μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα, τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐπιτύχῃ εἶνε νὰ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣῌ ἕνα «θεόν» εἰς τὰ μέτρα του. Καὶ ἄρα ψεύτικον.

Ἔχω ἐντολὴν ἀπὸ τὸν Θεὸν ποὺ πιστεύω, νὰ ἀγαπῷ τοὺς συνανθρώπους μου ὅπως τὸν ἑαυτόν μου. Προσπαθῶ νὰ τὸ ἐπιτύχῳ πρὸς ὅλους καὶ βεβαίως πρὸς ἐσᾶς. Καὶ πιστεύσατέ μοι, εἶμαι πολὺ φίλαυτος!…

Να ξεκινήσω λέγοντας πως δεν ξέρω γιατί γράφει σε αυτή την αρχαϊζουσα μορφή η οποία, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι καθαρεύουσα. Ούτε το πολυτονικό καταλαβαίνω αλλά εγώ είμαι άθεος, τί ξέρω;

Ο Συμεών μας λέει αρχικά πως επικοινώνησε με την ομάδα αυτή για να μάθει τί σκέφτεται ένας άθεος, ο οποίος όμως δεν υπάρχει! Τέλος πάντων, ας τα βάλω σε μια σειρά:

Φίλε Συμεών, παρακολούθησέ με αν θέλεις να μάθεις τί σκέφτεται αυτός ο άθεος μιας και δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό όλων. Αυτό είναι και η απάντηση στην ερώτηση “τί σκέφτεται ένας άθεος”: Είμαστε διαφορετικά άτομα και ο κάθε ένας σκέφτεται όπως θέλει.

Λες (με bold):

Δεν υπάρχει άθεος γιατί είναι έξω από την ανθρώπινη φύση. Πολλά είναι έξω από την ανθρώπινη φύση αλλά τα κάνουμε ούτως ή άλλως. Αυτό μας χωρίζει από τα άλλα πλάσματα της φύσης που δεν έχουν καταφέρει να ελέγξουν τα ένστικτά τους τόσο όσο εμείς. Ο αθεϊσμός είτε είναι είτε δεν είναι παρά φύση (!), υπάρχει και πάρε το απόφαση.

Οθεοι” πιστεύουν (ντην κα τν πίστιν!) τι τ πάντα δημιουργήθησαν κ το μηδενς κα π μόνα τους, χωρς τν παρέμβασιν κανενός (π.χ. Θεο). Εδώ δεν χρησιμοποιείται η πίστη όπως εσύ την ξέρεις. Όταν εμείς λέμε “πίστη” εννοούμε “εμπιστοσύνη” στην επιστήμη η οποία έχει αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξει τις θεωρίες της δημιουργίας του κόσμου. Μέχρι σήμερα, όλα τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει δείχνουν πως ένας θεός δεν είναι απαραίτητος για να δημιουργηθεί ο κόσμος.

Δν πάρχει νόημα ες τν ζων το νθρώπου, οτε σκοπός (τ δεύτερον ενε προϋπόθεσις το πρώτου). Αν με τη λέξη “νόημα” εννοείς… δεν ξέρω τί εννοείς. Η δική μου ζωή έχει και νόημα και σκοπό. Στόχος μου στη ζωή είναι να μαθαίνω κάθε μέρα νέα πράγματα και να βοηθώ όσο μπορώ τους συνανθρώπους μου. Αν το σκεφτείς θα εκπλαγείς τί αποτέλεσμα μπορεί να έχει μια τόσο απλή νοοτροπία. Όλα αυτά χωρίς θεό να με κυνηγά για να με τιμωρήσει αν το βράδυ αφεθώ λίγο… σε προσωπικές απολαύσεις, αν καταλαβαίνεις τί εννοώ.

Μ τν θάνατον, νθρωπος καταντ ες τν νυπαρξίαν (ρα, δν πάρχει νταπόδοσις τν καλν, οτε τιμωρία τν κακν ν πράξαμε). Ναι, εδώ συμφωνούμε, στο επόμενο συμπέρασμα διαφωνούμε. Για δες παρακάτω.

Τί σς κρατε ες τν ζωήν; Διατί δν ατοκτονετε κα μάλιστα μαδικς (τσι θ πάρχ κα μία παρηγορία, ταν πιτελται π πολλος μαζί); Σας φαντάζομαι τους χριστιανούς μαζεμένους γύρω από τον παππά στην εκκλησία να αναρωτιέστε για εμάς τους άθεους και να γελάτε με την ερώτηση “γιατί δεν αυτοκτονούνε μαζικώς, η ζωή τους δεν έχει νόημα ούτως ή άλλως”. Σε αυτό το σημείο φίλε Συμεών αρχίζεις να γίνεσαι αγενής. Δεν μπορεί να ξέρεις τί σκεφτόμαστε, εκτός αν ο θεός σου έδωσε τέτοιες ικανότητες. Αλλά αν το έχει κάνει δεν θα ήσουν εδώ, θα ήσουν ήδη άθεος, αλλά βγαίνω εκτός θέματος. Η ζωή μας δεν χρειάζεται το θεό σου ή οποιονδήποτε άλλο θεό για να έχει νόημα. Το νόημα της ζωής μας το βρίσκουμε καθημερινά στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, στη φύση γύρω μας. Αν μη τί άλλο, το γεγονός πως πιστεύουμε πως δεν υπάρχει μετά θάνατον ζωή, δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στη τωρινή ζωή την οποία προσπαθούμε να ζήσουμε όσο πιο έντονα γίνεται. Δεν ελπίζουμε σε δεύτερη ευκαιρία. Έχουμε αποδεχθεί τη μοναδικότητα της ζωής μας και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό όσο αυτή συνεχίζει.

Ἔχετε ὅμως τοὺς ἰδικούς σας “θούς” ποὺ πιστεύετε, θὰ ἔλεγα ὅτι καὶ λατρεύετε. Εἶνε ἡ λογική, ἡ ἐπιστήμη, τὸ χρῆμα, ἡ καλοπέρασις, ἡ ὕλη, κλπ. κλπ… Ἄρα, δὲν εἴσαστε ἄπιστοι! Εἴσαστε Ε Ι Δ Ω Λ Ο Λ Α Τ Ρ Ε Σ !!! ΟΚ, είσαι αγενής. Θρησκεία είναι η πίστη σε ένα παντοδύναμο ον που γνωρίζει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα και τον ενοχλεί αν φοράω ρούχα από διαφορετικές ίνες ή βλέπω “ενδιαφέροντα” όνειρα. Η επιστήμη, το χρήμα, η καλοπέραση και η ύλη, δεν είναι σε αυτήν τη κατηγορία. Αν μη τί άλλο δεν θα περίμενα από ένα χριστιανό να με πει ειδωλολάτρη όταν αυτός είναι που προσκυνά εικόνες, περιφερόμενους νεκρούς ή κομμάτια αυτών, άγιες ζώνες και κασκόλ και βλέπει το θεό σε ψημένο ψωμί.

Κα ς κ τούτου, χετε μανίαν κατ το Χριστιανισμο κα τιδήποτε χει σχέσιν μ ατόν. Εεεεεε…. ναι. Όταν ο χριστιανισμός είχε τον έλεγχο της δημόσιας ζωής οι διαφωνούντες (σαν εμάς) καίγονταν στη πυρά. Τώρα που εμείς κάνουμε ερωτήσεις και μερικά κακόγουστα αστεία εσείς θυμώνετε σαν τη τρίχρονη κόρη μου όταν δεν της παίρνω σοκολάτα. Και καλά, αυτή είναι τριών, η δική σας δικαιολογία ποιά είναι; Γιατί αν γνωρίζετε την απόλυτη αλήθεια και είστε σίγουροι για αυτό, γιατί προβληματίζεστε για το τί λέμε εμείς;

παρξις χι το Θεο ενε ναπόδεικτα λογικς! Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς και όταν σας λέμε παράλογους μας λέτε κακούς. Αλλά ξεχνάω, εμείς έχουμε ψύχωση.

χουμε τν λευθερίαν ν πιστεύσωμεν ,τι θέλουμεν. Όχι χάρη σε εσάς! Αν ήταν στο χέρι σας θα ήμασταν ακόμα στο μεσαίωνα.

χω ντολν π τν Θεν πο πιστεύω…  Ψύχωση κανείς;

Τέλος πάντων, αρκετά μεγάλο ποστ και ποιός θα το διαβάσει, εσύ σίγουρα όχι. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι πως όταν έχεις επιχειρήματα λογικά έλα να μας ξαναπείς ανέκδοτο. Θα σε ακούσουμε, θα γελάσουμε μαζί και μετά θα πας ασφαλής σπίτι σου. Δεν θα κινδυνέψει η υγεία σου, η σωματική σου ακεραιότητα, θα είναι όλα καλά. Ξέρουμε να ακούμε.

Αν όμως το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να επαναλαμβάνεις χαζομάρες σαν τις παραπάνω και να μας προσβάλλεις κιόλας, ε, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείς πριν γράψεις σε παρόμοιες ομάδες. Μετά να μην απορείς για τις απαντήσεις που θα παίρνεις.

Αρκετά ασχολήθηκα.

ΥΓ1: Πες μου σε παρακαλώ γιατί γράφεις έτσι; Ποιός είναι ο λόγος; Τί επιτυγχάνεις;

ΥΓ2: Αν θες να δεις τί δεν πρέπει να λες στους άθεους ώστε στο μέλλον να παίρνεις ευγενέστερες απαντήσεις, δες εδώ.

Advertisements

Tagged: ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: