Κυριακάτικη Λειτουργία


Δεν υπάρχει αμφιβολία, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι τρομακτική. Οι κινήσεις της κυβέρνησης μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην κόλαση μιας και οι ψυχές μας είναι πλέον καταδικασμένες.

1eb5ff20e3c2b516337f694d490f8ca2_XL

Δεν με πιστεύετε; Δεν πειράζει, μπορεί να πιστέψετε τον Μητροπολίτη Κοσμά, τον Αιτωλίας και Ακαρνανίας, ο οποίος έστειλε επιστολή προς τους βουλευτές σχετικά με τη κατάργηση της αργίας της Κυριακής. Στην επιστολή του λέει:

«Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

Μέ πόνο καί ὀδύνη παρακολουθοῦμε τήν ἐπιχειρούμενη κατάργησι τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς.

Ἡ εἴδησι δημοσιεύθηκε στά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, τήν Κυριακή 7 Ἰουλίου.

Γιατί, κ.κ. Βουλευτές, ἐπιχειρεῖται αὐτό τό ἀνόσιο τόλμημα τῆς διά νόμου καταργήσεως τῆς ἰσχυούσης ἀργίας τῆς Κυριακῆς;

Ἐσεῖς πού ἀγωνίζεσθε γιά τό καλό τοῦ λαοῦ μας, ἐσεῖς, τούς ὁποίους ἀνέδειξε αὐτός ὁ γενναῖος καί πιστός λαός τῆς Αἰτωλοακαρνανίας, γιά νά ψηφίζετε τά καλά, τά ὠφέλιμα καί τά ἄριστα, θά ἀνεχθεῖτε, θά συμφωνήσετε μέ τό ἀντίθεο καί ἐπιζήμιο αὐτό ἐπιδιωκόμενο τόλμημα;

Ἡ κατάργησι τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς θά ἐξωντώσῃ τά μικρά ἐμπορικά καταστήματα γιατί οἱ ἰδιοκτῆτες τους δέν θά μποροῦν νά πληρώνουν ὑπερωριακές ἀπασχολήσεις προσωπικοῦ, οἱ ἴδιοι δέ δέν θά ἀντέξουν στήν συνεχῆ ἐργασία ἑπτά ἡμερῶν.

Ἔπειτα, ἡ Κυριακή εἶναι ἡμέρα λατρείας τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριο, στήν ἀνάπαυσι καί τήν καλλιέργεια ἔργων ἀγάπης τῶν χριστιανῶν.
Ἀλήθεια, ζοῦμε στήν ὀρθόδοξο χριστιανική Ἑλλάδα ἤ σέ κάποια ἀλλόθρησκη χώρα;

Ἄν καταργηθῇ καί ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς, πότε θά ἐκκλησιασθῇ ὁ χριστιανός; Πότε θά ζήσῃ τό μυστήριο τῆς Θείας Λειτουργίας, τό ὁποῖο τόν ἀναγεννᾶ, τόν φωτίζῃ, τόν χαριτώνῃ, τόν ἑνώνει μέ τό Θεό;

Πότε τά παιδιά μας, τά ὁποῖα δυστυχῶς εἶναι ἀκατήχητα καί ἕρμαια τῆς κάθε ἀνατρεπτικῆς καί διαστροφικῆς ἰδεολογίας, θά ἀκούσουν θεῖο κήρυγμα;

Πότε θά κατηχηθοῦν, ὅταν τήν Κυριακή ἡ οἰκογένεια ἐργάζεται; Δέν βλέπουμε πόσο ἀγρίεψε ὁ κόσμος μας; Ἐπιμένουμε ἀκόμη στήν αὐτοκαταστροφή μας;

Τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς τήν ἐθέσπισε ἡ Α’ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἀποτελουμένη ἀπό ἁγίους καί θεοφόρους Πατέρες καί προεδρευομένη ἀπό τόν ἅγιο Μέγα Κωνσταντῖνο.

Τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς τήν σεβάσθηκαν τόσοι αἰῶνες καί οἱ πιό ἄσπονδοι ἔχθροί τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας!

Ἐμεῖς σήμερα θά τήν καταργήσουμε; Εἴμαστε τόσο σοφοί;

Ἀξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές,

Ὁ συμπατριώτης μας μεγάλος ἅγιος, διδάχος, Ἐθνομάρτυς καί Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔχυσε τό ἅγιο αἷμα του γιατί ἀγωνίσθηκε νά ἑδραιώσῃ στά Γιάννενα τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς καί ἦλθε ἀντιμέτωπος μέ τούς Ἑβραίους.

Ἐμεῖς σήμερα θά συμμαχήσουμε μέ τούς δημίους του; Ἀλήθεια, πῶς θά ἀντικρύσουμε τόν μεγάλο μας προστάτη καί πολιοῦχο;

Ὡς πνευματικός πατέρας τῆς περιοχῆς μας, σᾶς παρακαλῶ νά ἀντισταθῆτε, νά ἀγωνισθῆτε νά ματαιωθῇ τό ἀντίχριστο αὐτό ἐπιχείρημα. Ἐφ’ ὅσον ἀγαπᾶτε τόν Χριστό, τήν Ὀρθοδοξία, τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες, νά τό ἀποδείξετε.

Περιμένω νά ἀκούσω τήν ὁμολογιακή σας φωνή καί νά σᾶς χειροκροτήσω.

Σταθεῖτε ὄρθιοι, ὁμολογητές. Ἀνακόψατε τήν πορεία πρός τήν φθορά καί τήν διάλυσι τῆς πατρίδος σας.

Ἡ κατάργησι τῆς Κυριακῆς ἀργίας εἶναι ἄρνησις τῆς ἁγιογραφικῆς, τῆς πατερικῆς, τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας, ἀπόδειξι τῆς περιφρονήσεως τῶν ἱερῶν καί τῶν ἁγίων τοῦ γένους σας.

Καιρός νά δώσετε μάχες γιά τόν Χριστό, τήν πίστι καί τοῦ πονεμένου λαό σας. Αὐτό θέλει ἡ πατρίδα καί ὁ λαός ἀπό σᾶς.

Εἴμαστε ἐλεύθεροι καί δέν θέλουμε νά μᾶς ἀφαιρέσουν τό δικαίωμα νά λατρεύουμε τό Θεό σας. Καθῆκον ἔχετε νά διασφαλίσετε τό δικαίωμά σας.

Ἀναμένοντας τήν σθεναρά φωνή σας, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ»

(η έμφαση δική του τα italics δικά μου).

Η άποψή μου για τη θρησκεία, την εκκλησία και τα συναφή είναι απόλυτα ξεκάθαρη σε αυτό το blog και δεν κρύφτηκα ποτέ. Τα θεωρώ βλακείες και είμαι βέβαιος πως αφαιρούν από την κοινωνία αντί να προσθέτουν κάτι θετικό.

Αλλά δεν θα κρίνω τα λεγόμενα του Παναγιότατου από την οπτική γωνία του άθεου, γιατί τότε απλώς θα τον απέρριπτα και θα τον ξεχνούσα.

Αντιθέτως θα τα κοιτάξω από την οπτική γωνία ενός Χριστιανού που σκέφτεται λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο.

Τί μας λέει λοιπόν ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας; Μας λέει πως αν καταργηθεί η Κυριακάτικη αργία η ψυχή μας κινδυνεύει να πάει στην κόλαση και να καταδικαστούμε στο αιώνιο πυρ. Αυτό θα συμβεί, με βάση τα λεγόμενά του, διότι ο Έλληνας δεν θα μπορεί να πάει στην Εκκλησία και να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Βλέπετε η Κυριακή είναι η μέρα που δεν δουλεύουμε οπότε και πηγαίνουμε στην εκκλησία για να γιατρέψουμε την ψυχή μας.

Αλλά πραγματικά καταργείται η αργία; Το νομοσχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση της εργασίας την Κυριακή για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως η εργασία την Κυριακή γίνεται υποχρεωτική. Παραμένει προαιρετική όπως και όλες τις άλλες ημέρες και αν ένας Έλληνας θέλει να πάει την Κυριακή στην εκκλησία εξακολουθεί να έχει την δυνατότητα να το κάνει.  Δεν έχει παρά να κλείσει το μαγαζί για 2 ώρες και να το ξανανοίξει όταν τελειώσει η λειτουργία. Αν ο χριστιανός πιστεύει, όπως ο Αιτωλίας, πως η ψυχή είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε, τότε το ότι το κατάστημα είναι ανοιχτό τις Κυριακές δεν θα πρέπει να σταθεί εμπόδιο στη σωτηρία της.

Αυτό ισχύει για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ή να ανοίξουν τα καταστήματά τους κατά το δοκούν. Οι υπάλληλοι όμως; Αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τις ώρες λειτουργίας του καταστήματος και αν φύγουν εν ώρα εργασίας για να πάνε στην εκκλησία μπορεί και να απολυθούν. Αυτοί τί επιλογή έχουν;

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η θρησκεία μπορεί να προβλέπει να εκκλησιάζονται οι πιστοί στην εκκλησία, αλλά ο Ιησούς δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Όπως λέει και ο Αιτωλίας, τη Κυριακάτικη αργία τη θέσπισε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, δηλαδή οι άνθρωποι και όχι ο Ιησούς. Αυτός δεν έκανε καμία αναφορά σε λατρεία σε συγκεκριμένο χώρο και αντιθέτως ξεκαθάρισε πως ο θεός είναι παντού. Συνεπώς, αν κάποιος χριστιανός θέλει να έρθει σε επαφή με το θεό μπορεί να το κάνει όπου θέλει και όποτε θέλει και όχι απαραίτητα μέσα στην εκκλησία.

Προς τί λοιπόν το άγχος του Αιτωλίας σχετικά με τη Κυριακάτικη αργία ώστε να γράψει μέχρι και γράμμα στους βουλευτές; Μα είναι απλό. Αν οι πιστοί δουλεύουν την Κυριακή και δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία τότε θα χαθούν πολλά έσοδα. Με άλλα λόγια η εκκλησία χάνει τους πελάτες της και ανησυχεί για τους τζίρους της. Τα περί “εξόντωσης των μικρών καταστημάτων” είναι αστεία όταν έρχονται από ένα παππά που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του.

Υπό αυτό το πρίσμα είναι ξεκάθαρο τι προσπαθεί να κάνει ο Αιτωλίας. Ούτε για τις ψυχές του ποιμνίου του ενδιαφέρεται, αλλιώς θα τους προέτρεπε να προσεύχονται όσο περισσότερο γίνεται και να είναι καλοί άνθρωποι, ούτε για την ξεκούραση του Έλληνα. Το χρήμα να ρέει και όλα τα άλλα δευτερεύοντα.

Η δική μου πρόταση, ως άθεος πλέον, είναι να μη μιλά για πράγματα που δεν του πέφτει λόγος. Να καταλάβει πως δεν του πέφτει λόγος για τα πάντα και να ασχοληθεί με τους πιστούς του και όχι με την διακυβέρνηση της χώρας.

Τέλος, είναι καλό να καταλάβει πως η Ελλάδα δεν είναι “ρθόδοξος και χριστιανική”. Έχει ανεξιθρησκία και μπορεί η πλειοψηφία να είναι ορθόδοξοι αλλά δεν είναι όλοι και σίγουρα οι προτροπές ενός παππά δεν ισχύουν γι’ αυτούς.

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: